Wskaźniki

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych świadczonych przez firmę LUKSus

Aby mieli Państwo pewność, że nasza firma dba o jakość świadczonych usług, a także spełnia zapewnienia w regulaminie i umowach, publikujemy aktualne Wskaźniki Jakości Usług. Dzięki nim zarówno Państwo, jak i my sami widzimy, które elementy należy poprawić, a co funkcjonuje bez zarzutów. Z dumą przyznajemy, że starania pełnione przez cały nasz zespół  przynoszą znakomite efekty.

STATYSTYKI ZA ROK 2015

Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci

Upływ czasu (w dniach) od momentu zgłoszenia zapotrzebowania do chwili zainstalowania łącza użytkownikowi.

80% w przeciągu 3 dni roboczych
100% w przeciągu 6,2 dni roboczych

Czas obsługi reklamacji usług telekomunikacyjnych

Upływ czasu od chwili zgłoszenia reklamacji klienta uznanej za uzasadnioną, w punkcie zgłoszeń operatora, do chwili rozwiązania zgłoszonego problemu.

100% obsłużonych reklamacji w terminie 14 dni
99% obsłużonych reklamacji w terminie 7 dni

Czas usunięcia awarii stałego łącza dostępowego

Upływ czasu od chwili zgłoszenia uszkodzenia uznanego za uzasadnione w punkcie zgłoszeń operatora, do czasu, gdy usługa lub jej funkcja (cecha) zostanie przywrócona użytkownikowi.

80% usuniętych awarii w przeciągu 0,42 dni
100% usuniętych awarii w przeciągu 2,5 dni

Czas oczekiwania na aktywację usług

Upływ czasu (w godzinach) od momentu wykonania instalacji do chwili aktywacji usługi.

80% montaży w 1h
100% montaży w 3h

Połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną

Upływ czasu sekundach od momentu wybrania numeru do odebrania telefonu przez pracownika.

80% połączeń odebranych w 12s
100% połączeń odebranych w 60s

Opóźnienia pakietów IP

Upływ czasu sekundach od momentu wybrania numeru do odebrania telefonu przez pracownika.

łącze radiowe poniżej 25ms
łącze światłowodowe i kablowe poniżej 5ms